OKI Mont

Investitor

Broj projekata

1

E-mail

okimont@okimont.hr

Društvene mreže

Telefon

+38512455925

Adresa sjedišta

-

OKI Mont

Lokacija: Heinzlova 34, 10 000 Zagreb / Telefon: 01 24 55 925 / Telefaks: 01 24 55 926